produkty DOM i OGRÓD

TOJKA

DEZODORANT DO ZEWNĘRZNYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY

TOJKA – dezodorant do zewnętrznych pojemników na odpady

Jest płynnym preparatem odświeżającym miejsca narażone na nieprzyjemne zapachy. Szczególnie zalecana jest do stosowania w pojemnikach BIO oraz kontenerach i pozostałych koszach na odpady. Specjalnie dobrana kompozycja zapachowa powoduje utrzymywanie się przez dłuższy czas przyjemnego zapachu. Preparat posiada doskonałe właściwości antyodorowe. Zawiera: Kompozycję zapachową słodkich olejków pomarańczowych.

Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych !!!

ZASTOSOWANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZEWNĘTRZNYCH KONTENERÓW NA ODPADY.

Sposób użycia: Spryskać równomiernie powierzchnie kontenerów na odpady, z których emitowane są nieprzyjemne zapachy. W momencie ustania działania preparatu – czynność powtórzyć (nie częściej niż co dwa tygodnie).Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

Uwaga: Środek może działać drażniąco na oczy i skórę. Może powodować reakcje alergiczne.

Środki ostrożności: Podczas kontaktu z preparatem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze stosowaniem środków chemicznych. Po użyciu dokładnie umyć i wysuszyć dłonie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Podczas użycia stosować rękawice ochronne.

Przechowywanie: wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych, chłodnych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ognia, żywności, napojów, pasz i zwierząt domowych.

Postępowanie z odpadami: Nie usuwać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczeń wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Opakowania należy usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.

Opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.

OPAKOWANIE RODZAJ  OPAKOWANIA
500ml BUTELKA Z ATOMIZEREM
WSTECZ
Translate »