WAPŃ ALVANAEKO DLA ROŚLIN

WITAMINIZATOR – WAPŃ ALVANAEKO ZE STARANNIE PRZETWORZONYCH SKORUPEK JAJ:

Domowe uprawy roślin (ogródki, działki):

Stosować 1 raz w tygodniu w trakcie podlewania – do całorocznego stosowania

Dawkowanie uzależniać od wieku i wielkości roślin, stosując odpowiednio:

  • rośliny do 1 roku – 1 łyżeczka WAPNIA ALVANAEKO zmieszać z ziemią a następnie podlać.
  • rośliny od 1 do 3 lat – 2 łyżeczki WAPNIA ALVANAEKO zmieszać z ziemią a następnie podlać.
  • rośliny powyżej 3 lat – 3 łyżeczki WAPNIA ALVANAEKO zmieszać z ziemią a następnie podlać.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek WAPNIA ALVANAEKO.

 

Stosowanie przez posypywanie gleby i trawników: Należy sprawdzić pH gleby i stosować według tabeli poniżej.

pH GLEBY LEKKIE ( kg/10m) GLEBY CIĘŻKIE ( kg/10m)
 do 5.0 3.5 6
 5.1 – 6.0  2.5  3
 6.1 – 6.7  1.5  2
 6.8 – 7.4  1  1.5

 

Sadzenie roślin: WAPŃ ALVANAEKO mieszamy z ziemią i wsypujemy do doniczki podczas sadzenia roślin (również pokojowych) i podlać wodą.

Odkwaszanie kompostu: posypując kompostownik WAPNIEM ALVANAEKO – odkwaszamy go.

Nawożenie roślin: krzaki pomidorów, ogórków i sałaty uwielbiają nawóz w postaci skorupek z jaj, wokół krzaczka należy posypać około 1/2 łyżeczki WITAMINIZATORA – WAPNIA ALVANAEKO zmieszać z ziemią a następnie podlać.

Ściółkowanie: WAPNIEM ALVANAEKO należy posypać wokół roślin i warzyw zasadolubnych zapobiega chorobom grzybowym.

 

ROLNICTWO

Potrzeby wapnowania gleb zależą od odczynu (pH) oraz kategorii agronomicznej gleby (tabela 1). Odczyn gleb (pH) można określić metodą laboratoryjną lub pH-metrem polowym.

 

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb

Przedział potrzeb wapnowania Kategoria agronomiczna gleby i odczyn (pH)
bardzo lekka lekka średnia ciężka
Konieczne do 4.0 do 4.5 do 5.0 do 5.5
Potrzebne 4.1 – 4.5 4.6 – 5.0 5.1 – 5.5 5.6 – 6.0
Wskazane 4.6 – 5.0 5.1 – 5.5 5.6 – 6.0 6.1 – 6.5
Ograniczone 5.1 – 5.5 5.6 – 6.0 6.1 – 6.5 6.6 – 7.0
Zbędne od 5.6 od 6.1 od 6.6 od 7.1

 

Zalecane dawki wapna w zależności od potrzeb wapnowania zamieszczono w tabeli 2.

 

Tabela 2. Dawki wapna na gruntach ornych w tonach CaO na 1 ha

Kategoria gleby Przedział potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekka 3.0 (1.5) 2.0 1.0
Lekka 3.5 (2.0) 2.5 2.0
Średnia 4.5 (3.0) 3.0 2.5 1.0
Ciężka 6.0 (4.0) 4.0 3.0 1.5

 

 

Dawki wapna podane w tabeli 2 zostały wyliczone w taki sposób by doprowadzić odczyn gleby do wartości optymalnej (tabela 3). Nie zaleca się jednak stosowania całkowitej dawki wapna wyliczonej dla przedziału „wapnowanie konieczne” z uwagi na możliwość wystąpienia tzw. efektu „przewapnowania”, czyli zaburzeń przyswajalności składników pokarmowych dla roślin. W nawiasach podano maksymalne dawki CaO jakie można zastosować jednorazowo. Zabieg wapnowania uzupełniającą dawką można powtórzyć po upływie roku, po oznaczeniu aktualnej wartości pH gleby.

 

Tabela 3. Optymalne wartości pH dla kategorii agronomicznych gleb

Kategoria gleby Bardzo lekka Lekka Średnia Ciężka
Optymalny odczyn (pH) 5.1 5.6 6.1 6.6

 

 

Dawki wapna nawozowego zwyczajowo wyraża się w tonach tlenku wapnia na 1 ha. Rolnik musi przeliczyć odpowiednią dawkę (tabela 2) wapna uwzględniając procentową zawartość CaO w tym wapnie.

Na przykład jeśli zalecana dawka wg tabeli 1 wynosi 2 t CaO/ha, a do dyspozycji mamy nasz witaminizator 98% to aby uzyskać zamierzony efekt musimy zastosować:

2 t CaO/ha : (98% CaO/100) = 2,04 t masy nawozu na 1 ha.

 

Wzór przeliczeniowy:

wapno t/ha = dawka CaO/ ha (czysty składnik) x 100 i podzielić przez % CaO w nawozie.

SADOWNICTWO

 

Wapnowanie – według gleb oraz wskazań Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub opracowanych wskazań indywidualnych.
Wapnowanie, jako element racjonalnego gospodarowania w rolnictwie, jest zabiegiem mało popularnym w Polsce. Z uwagi na duży udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych oraz dotychczasowy poziom nawożenia wapniowego należy zintensyfikować działania mające na celu wzrost wapniowania gleb w Polsce.
Finansowania i dofinansowania mające charakter de minimis są realizowane przez WFOSiGW wojewódzkie ośrodki.
Produkty wapienne firmy ALVANAEKO dają pełną skuteczność, ponieważ są nawozem naturalnym najnowszej generacji.

WARZYWNICTWO

 

Stosowanie Witaminizatora wapń ALVANAEKO prowadzi do prawidłowego wzrostu korzeniowego oraz budowy organów wegetatywnych. Ułatwia także uzyskanie owoców bardzo wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia słoneczne, nadających się do długiego przechowywania.
Objawy niedoboru wapnia występują przede wszystkim na młodych liściach, a także w obrębie wierzchołków wzrostu łodyg i korzeni. Uszkodzenia roślin spowodowane działaniem pektynazy przy zastosowaniu Witaminizatora wapnia Alvanaeko zapobiega tym objawom i nie dopuszcza do strat w uprawach.

 

 

NIE STOSOWAĆ DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH.

 

 

Translate »