ALVANAEKO producent nawozów mineralno-organicznych

WAPŃ DLA ROŚLIN

ROLNICTWO

 

Potrzeby wapnowania gleb zależą od odczynu (pH) oraz kategorii agronomicznej gleby (tabela 1). Odczyn gleb (pH) można określić metodą laboratoryjną lub pH-metrem polowym.

 

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb

Przedział potrzeb wapnowania Kategoria agronomiczna gleby i odczyn (pH)
bardzo lekka lekka średnia ciężka
Konieczne do 4.0 do 4.5 do 5.0 do 5.5
Potrzebne 4.1 – 4.5 4.6 – 5.0 5.1 – 5.5 5.6 – 6.0
Wskazane 4.6 – 5.0 5.1 – 5.5 5.6 – 6.0 6.1 – 6.5
Ograniczone 5.1 – 5.5 5.6 – 6.0 6.1 – 6.5 6.6 – 7.0
Zbędne od 5.6 od 6.1 od 6.6 od 7.1

 

Zalecane dawki wapna w zależności od potrzeb wapnowania zamieszczono w tabeli 2.

 

Tabela 2. Dawki wapna na gruntach ornych w tonach CaO na 1 ha

Kategoria gleby Przedział potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekka 3.0 (1.5) 2.0 1.0
Lekka 3.5 (2.0) 2.5 2.0
Średnia 4.5 (3.0) 3.0 2.5 1.0
Ciężka 6.0 (4.0) 4.0 3.0 1.5

 

 

Dawki wapna podane w tabeli 2 zostały wyliczone w taki sposób by doprowadzić odczyn gleby do wartości optymalnej (tabela 3). Nie zaleca się jednak stosowania całkowitej dawki wapna wyliczonej dla przedziału „wapnowanie konieczne” z uwagi na możliwość wystąpienia tzw. efektu „przewapnowania”, czyli zaburzeń przyswajalności składników pokarmowych dla roślin. W nawiasach podano maksymalne dawki CaO jakie można zastosować jednorazowo. Zabieg wapnowania uzupełniającą dawką można powtórzyć po upływie roku, po oznaczeniu aktualnej wartości pH gleby.

 

Tabela 3. Optymalne wartości pH dla kategorii agronomicznych gleb

Kategoria gleby Bardzo lekka Lekka Średnia Ciężka
Optymalny odczyn (pH) 5.1 5.6 6.1 6.6

 

 

Dawki wapna nawozowego zwyczajowo wyraża się w tonach tlenku wapnia na 1 ha. Rolnik musi przeliczyć odpowiednią dawkę (tabela 2) wapna uwzględniając procentową zawartość CaO w tym wapnie.

Na przykład jeśli zalecana dawka wg tabeli 1 wynosi 2 t CaO/ha, a do dyspozycji mamy nasz witaminizator 98% to aby uzyskać zamierzony efekt musimy zastosować:

2 t CaO/ha : (98% CaO/100) = 2,04 t masy nawozu na 1 ha.

 

Wzór przeliczeniowy:

wapno t/ha = dawka CaO/ ha (czysty składnik) x 100 i podzielić przez % CaO w nawozie.

SADOWNICTWO

 

Wapnowanie – według gleb oraz wskazań Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub opracowanych wskazań indywidualnych.
Wapnowanie, jako element racjonalnego gospodarowania w rolnictwie, jest zabiegiem mało popularnym w Polsce. Z uwagi na duży udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych oraz dotychczasowy poziom nawożenia wapniowego należy zintensyfikować działania mające na celu wzrost wapniowania gleb w Polsce.
Finansowania i dofinansowania mające charakter de minimis są realizowane przez WFOSiGW wojewódzkie ośrodki.
Produkty wapienne firmy ALVANAEKO dają pełną skuteczność, ponieważ są nawozem naturalnym najnowszej generacji.

WARZYWNICTWO

 

Stosowanie witaminizatora wapniowego produkcji ALVANAEKO prowadzi do prawidłowego wzrostu korzeniowego oraz budowy organów wegetatywnych. Ułatwia także uzyskanie owoców bardzo wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia słoneczne, nadających się do długiego przechowywania.
Objawy niedoboru wapnia występują przede wszystkim na młodych liściach, a także w obrębie wierzchołków wzrostu łodyg i korzeni. Uszkodzenia roślin spowodowane działaniem pektynazy przy zastosowaniu Witaminizatora – Alvanaeko zapobiega tym objawom i nie dopuszcza do strat w uprawach.

 

Domowe uprawy roślin (ogródki, działki):

 

pH GLEBY LEKKIE ( kg/10m) GLEBY CIĘŻKIE ( kg/10m)
 do 5.0 3.5 6
 5.1 – 6.0  2.5  3
 6.1 – 6.7  1.5  2
 6.8 – 7.4  1  1.5

 

Sadzenie roślin: mączkę ze skorupek mieszamy z ziemią podczas sadzenia roślin (również pokojowych).

Można ją wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża lub wsypać do doniczki podczas sadzenia młodych roślin albo podsypać pod łodygę i podlać wodą.

 

Stosować 1 raz w tygodniu w trakcie podlewania – do całorocznego stosowania

Dawkowanie uzależniać od wieku i wielkości roślin, stosując odpowiednio:

Nie należy przekraczać zalecanych dawek witaminizatora.

 

NIE STOSOWAĆ DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH !!!

 

Odkwaszanie kompostu: posypując kompostownik – odkwaszamy go.

 

Nawożenie roślin: krzaki pomidorów uwielbiają nawóz w postaci skorupek z jaj. Do dołka obok krzaczka najlepiej wsypać około 1/2 łyżeczki sproszkowanych skorupek.

 

Ściółkowanie: ściółkowanie sproszkowanymi skorupkami wokół roślin i warzyw zasadolubnych zapobiega chorobom grzybowym.

 

Translate »