TOJKA DO ODŚWIEŻANIA PRZYDOMOWYCH ZEWNĘTRZNYCH KONTENERÓW NA ODPADY

ZASTOSOWANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZEWNĘTRZNYCH KONTENERÓW NA ODPADY.

Sposób użycia: Spryskać równomiernie powierzchnie kontenerów na odpady, z których emitowane są nieprzyjemne zapachy. W momencie ustania działania preparatu – czynność powtórzyć (nie częściej niż co dwa tygodnie).

Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych.

Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

Uwaga: Środek może działać drażniąco na oczy i skórę. Może powodować reakcje alergiczne.

Środki ostrożności: Podczas kontaktu z preparatem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze stosowaniem środków chemicznych. Po użyciu dokładnie umyć i wysuszyć dłonie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Podczas użycia stosować rękawice ochronne.

Przechowywanie: wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych, chłodnych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, ognia, żywności, napojów, pasz i zwierząt domowych.

Postępowanie z odpadami: Nie usuwać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczeń wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Opakowania należy usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.

Opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.

 

Pojemność: 0,5 l.

Translate »