dotacje

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020


Nr Umowy: POIR.02.03.02-16-0003/20-00Tytuł Projektu: „Opracowanie nowego gatunku surowca węglanowego do produkcji cementów glinowo-wapniowych, z wykorzystaniem skorupek jaj, stanowiących odpad w przemyśle spożywczym”

Cel projektu: Ogólnym celem projektu jest poszerzenie zakresu wykorzystania odpadu z przemysłu spożywczego w postaci skorupek jaj. Celem bezpośrednim  jest wprowadzenie na rynek nowego surowca o wyspecyfikowanych własnościach skierowanego do określonego użytkownika.

Wartość projektu: 344 400.00 PLN

Dofinansowanie: 238 000,00PLN

Miejsce realizacji projektu:Ekokompleks-Alvanaeko Krzysztof Oleksowicz46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2A. 

data podpisania umowy: 22-12-2020

Translate »